Pravidla

Základní ustanovení:

 • Hraním na serveru MC.POWERACK.CZ hráč akceptuje všechna níže uvedená pravidla a obchodní podmínky (uvedené u produktů).
 • Hráč souhlasí se sběrem a ukládáním údajů a dat, zejména IP adres, herních jmen, kontaktních údajů, údajů vyplněných v profilu na webu, herních aktivit, záznamů textové komunikace a dalších hromadně sbíraných dat. Tato data jsou sbírána z webových stránek a herních serverů  z důvodu zkvalitnění služeb.
 • Výklad pravidel je pouze v kompetenci členů A-teamu.
 • Zákaz umisťování reklamy a to jakýmkoliv způsobem.
 • Za reklamu se považuje: název jiného serveru, IP adresa jiného serveru, nebo jakékoliv odkazy, vyjma odkazů na youtube.

1. Pravidla

 • Pravidla jsou závazná pro všechny hráče serveru (včetně hráčů s jakkoliv získanými výhodami).
 • Neznalost pravidel neomlouvá.
 • Admini si vyhrazují právo kdykoliv pravidla změnit bez předchozího upozornění.

2. Všeobecná pravidla

 • Hráči musí dodržovat platné zákony České a Slovenské republiky – nebudou tolerovány jakékoliv projevy rasismu, xenofobie a homofobie.
 • Hráč je povinen dodržovat základy slušného chování ve společnosti, dodržovat nevulgární mluvu.
 • Je zakázáno užívat vulgárního výrazu jako názvu postavy, či stavět z blocků vulgární nápis/y, znaky/obrázky a symboly.
 • Je zakázáno pojmenovávat postavy v podobném znění jako jsou nicky členů Admin teamu. Jejich seznam naleznete na stránkách serveru.
 • Je zakázáno jakkoliv podvádětlhát, či jinak klamat ostatní hráče i členy admin teamu.

3. A-Team

 • Aktuální seznam členů admin teamu je zde .
 • Hráč je povinen respektovat rozhodnutí člena admin teamu.
 • A-team dohlíží na hru samotnou a dodržování pravidel MC.POWERACK.CZ.
 • V případě nesouhlasu s někým z A-teamu MC.POWERACK.CZ (Helper) je možné se odvolat na vyšší autoritu serveru, bude-li se stížnost týkat trestu (ban, mute).
 • Rozhodnutí Majitele je konečné, není proti němu odvolání.
 • O unbanu primárně rozhoduje člen A-teamu, který ban přidělil. V případně že již není v A-teamu, je rozhodnutí na výše postavených členech A-teamu.

4. Herní účet

 • Veškeré herní účty a tudíž i itemy (postavené bloky, obvody a jiné stavby) na těchto účtech obsažené zůstávají majetkem serveru. V případě ztráty dat, nebo jakékoliv ztráty itemů a postavených bloků není nárok na odškodnění ze strany serveru či členů A-teamu.
 • Je zakázáno vlastnit více než jeden herní účet (nick) bez vážného důvodu. V případě potřeby kontaktujte admin team.
 • Za ztrátu hesla server nenese zodpovědnost. Nesdělujte proto nikomu své heslo!
 • Žádný člen A-teamu po Vás nemá právo vyžadovat heslo k účtu.

5. Tresty a důkazy

 • O druhu a délce trestu rozhoduje Majitel / Admin / Helper.
 • Využívání chyb ve hře budeme tvrdě trestat! Pokud nalezneš chybu, neprodleně nás kontaktuj!
 • Tým si vyhrazuje právo potrestat jakékoliv jednání nevymezené pravidly.
 • Screenshoty a videa se považují za průkazný materiál.
 • Výpověď svědka není průkazným materiálem a nebude akceptována.

6. Služby za bankovní převody

 • Jakékoliv služby (SPONZOR a další) jsou brány jako příspěvek na provoz serveru, tudíž služby nejsou nárokovatelné.
 • Pro hráče s VIP / SPONZOR účtem platí stejná pravidla jako pro hráče bez VIP účtu.
 • Hráč s VIP / SPONZOR účtem může být zabanován.
 • Výhody, které může hráč s VIP / SPONZOR účtem využívat nejsou trvalé a vyžadujeme si právo je kdykoliv změnit, případně zrušit.
 • V případě hráčovy neaktivity se VIP / SPONZOR na dobu určitou neprodlužuje, k prodloužení VIP / SPONZOR účtu může dojít v případě technických problémů serveru delších než 1 den.
 • VIP / SPONZOR jsou nepřenosné mezi účty. Na jaký účet si ho necháte aktivovat, tam zůstane.
 • Je zakázáno řešit jakýkoliv problém s placenou službou (SPONZOR a další) přímo ve hře, toto jednání bude bráno jako SPAM a o to méně se jím bude někdo zabývat.

7. Základní pravidla pro samotné hraní

 • Je zakázáno stavět redstone obvody nadměrně zatěžující server (hodiny).
 • Je zakázané ničit stavby které jsi nepostavil/a ty a zabíjet cizí zvířata (griefing).
 • Zákaz žebrání o jakékoliv výhody, balíčky nebo předměty.
 • Zákaz používaní jakýchkoliv cheatů či hacků.
 • Pokud hráč najde jakýkoliv BUG (chybu) je povinný jí neprodleně nahlásit.
 • Je zakázáno jakýkoliv BUG využívat.
 • Zákaz používání externích programů, které dělají práci za hráče, nebo jinak ovlivňují hru.
 • Je zakázáno jakkoliv spamovat chat.
 • Je zakázáno odesílat žádost o teleport na místo kde je evidentní účel zabití hráče.
 • Hráčům je zakázáno žádat členy admin teamu o úpravu terénu, nebo přesouvání staveb či předmětů.
 • Je zakázáno vytvářet warpy na místech, kde je evidentní úmysl neférového zabití hráče.
 • Je zakázáno vytvářet ChestShopy umístěné za lávou, či jinak špatně viditelné.
 • Je zakázáno se jakkoliv vydávat za členy admin teamu.
 • Je zakázáno napodobovat příchod soukromé zprávy do veřejného chatu.
 • Hráč nemá právo požádat, aby byl udělen ban jemu samotnému.
 • Při obchodování s jinými hráči, jsou prodávající a nakupující povinni jednat čestně.
 • Je zakázáno používat a vlastnit nadměrně silné itemy (například „all enchanty“ 😉 které evidentně nevznikly přirozeným výrobním postupem. Toto pravidlo neplatí pro nezničitelné itemy získané sponzorem.
 • Je zakázáno vlastnit zakázané itemy. Pokud hráč ví o nějakých takových itemech ve vlastnictví jiného hráče, je povinen toto nahlásit admin teamu.
 • Platí přísný zákaz připojování se za jiný účet (nick) za účelem nerespektování banu.
 • Platí zákaz prodávání jakýchkoliv herních účtů, obchodování s předměty v jiných hrách a s reálnými penězi.
 • Je zakázáno označování jakýchkoliv staveb informací, že je zkontrolována někým z admin teamu. Taktéž je zakázáno žádat jakékoliv členy admin teamu o ověření kasína nebo automatu za účelem následného prohlášení výše zmíněné informace.
 • Je zakázáno na serverové stavby a pozemky umisťovat entity, jejichž jmenovka má propagační charakter.
 • Je zakázáno připojovat se do hry přes klienty s hacky!

Jakékoliv porušení pravidel bude potrestáno dle uvážení osoby k tomu pověřené.