Nábor do A-Teamu

Vaše přihlášky, ve kterých popíšete co nejpodrobněji vaše zkušenosti a délku hraní Minecraftu, můžete podat níže.

Osobní informace zůstávají osobními. K datům formuláře má přístup pouze majitel serveru. Žádné informace zadané do formuláře neopustí tento server a na vyžádání mohou být vymazány.